Tôn mạ màu 5 sóng vuông

–  Chiều rộng khổ tole là 1070

– Khoảng cách giữa các bước sóng là 250

–  Chiều cao sóng tole là 32

Danh mục: Thẻ: ,