Tole mạ màu 11 sóng vuông

Sản phẩm tôn lợp 11 sóng được chạy trên dây chuyền cán tôn tự động hiện đại, cho biên dạng sóng chuẩn, sắc nét cùng với chất lượng tôn cao cấp nhập từ nước ngoài hoặc các nhà máy sản xuất trong nước như Tôn Phương Nam, Tôn Đông Á, Tông TVP…

Danh mục: Thẻ: ,