DNTN Hòa cung ứng vật tư cho công trình thủy điện Đăk Psi

Hân hạnh là nhà cung ứng vật tư cho công trình thủy điện Đăk Psi. Đây là công trình đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên do tư nhân tự đào hầm dẫn nước dài 2,8 km trong lòng núi. Sản lượng điện cung cấp từ 3 tổ máy đạt 115 triệu kWh/năm.