Bộ điều khiển hỗ trợ điện

1.500.000 

Đặc điểm

  • Cài đặt nhiệt độ ON/OFF
  • Cài đặt thời gian cần nước nóng trong ngày
  • Cài đặt thời gian đốt nóng
  • Cài đặt nhiệt độ nước nóng trong máy
  • Có thể kết nối trực tiếp với điện trở lên đến 3.6kW (230V~)
  • Hiển thị nhiệt độ nước nóng có trong máy
  • Bảo hành : 06 tháng

Hết hàng